Phát hiện lỗi sai trong tranh

Để tìm lỗi sai trong mỗi bức tranh, người chơi cần tập trung và vận dụng khả năng tư duy logic.

Câu 1:

Phát hiện lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Phát hiện lỗi sai trong tranh - 6

>>Đáp án

Theo 7 second riddles

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/phat-hien-loi-sai-trong-tranh-4009600.html?vn_source=Folder&vn_campaign=Box-GiaoDuc&vn_medium=Item-1&vn_term=Desktop&vn_thumb=1

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.