Thử tài tinh mắt với sáu câu đố

en

Từ những bức hình đã cho, chỉ trong 15 giây bạn có đoán ra kẻ trộm trốn ở đâu, hay con vật nào đã uống trộm sữa?

Câu 1: Bạn có nhận ra trong bức hình tên trộm trốn ở đâu?

Thử tài tinh mắt với sáu câu đố

>>Đáp án

Câu 2: Bạn có nhận ra con vật nào đã uống trộm sữa?

Thử tài tinh mắt với sáu câu đố - 1

>>Đáp án 

Câu 3: Theo bạn chủ nhân của căn nhà nào nuôi chó?

Thử tài tinh mắt với sáu câu đố - 2

>>Đáp án

Câu 4: Ai không phải nhạc công?

Thử tài tinh mắt với sáu câu đố - 3

>>Đáp án

Câu 5: Cốc kem thứ 4 tương ứng với số mấy?

Thử tài tinh mắt với sáu câu đố - 4

>>Đáp án

Câu 6: Pizza thứ tư tương ứng với số mấy?

Thử tài tinh mắt với sáu câu đố - 5

>>Đáp án

Theo 7-Second Riddles

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-tinh-mat-voi-sau-cau-do-3951291.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.