Năm câu đố ghép hình có thể khiến bạn rối trí

Bạn cần tập trung, kiên nhẫn và một chút suy luận để tìm ra đáp án cho những câu đố dưới đây.

Câu 1: Chọn một trong năm hình bên phải để điền vào hình tròn trắng?

Năm câu đố ghép hình có thể khiến bạn rối trí

>>Xem đáp án

Câu 2: Điền mảnh ghép còn thiếu vào hình bên dưới?

Năm câu đố ghép hình có thể khiến bạn rối trí - 1

>>Xem đáp án

Câu 3: Điền mảnh ghép còn thiếu vào bức tranh?

Năm câu đố ghép hình có thể khiến bạn rối trí - 2

>>Xem đáp án

Câu 4: Ghép các mảnh hình từ 1 đến 5 với các ô từ A đến E sao cho phù hợp?

Năm câu đố ghép hình có thể khiến bạn rối trí - 3

>>Xem đáp án

Câu 5: Ghép hai trong 9 hình được đánh số bên dưới vào hai ô trắng trong bức tran số 1?

Năm câu đố ghép hình có thể khiến bạn rối trí - 4

>>Xem đáp án

Theo 7-second riddles

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-ghep-hinh-co-the-khien-ban-roi-tri-3895824.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.