Năm câu đố di chuyển que diêm

en

Bạn cần quan sát và một chút suy luận, tính toán để đưa ra đáp án cho những câu đố.

Câu 1: Di chuyển ba que diêm để được bốn hình tam giác bằng nhau?

Năm câu đố di chuyển que diêm

>>Đáp án

Câu 2: Tìm hai cách tạo ra một hình vuông khi di chuyển hai que diêm?

Năm câu đố di chuyển que diêm - 1

>>Đáp án

Câu 3: Di chuyển hai que diêm để được ba hình tam giác?

Năm câu đố di chuyển que diêm - 2

>>Đáp án

Câu 4: Di chuyển hai que diêm để được hai hình vuông?

Năm câu đố di chuyển que diêm - 3

>>Đáp án

Câu 5: Di chuyển một que diêm để được phép tính đúng khác?

Năm câu đố di chuyển que diêm - 4

>>Đáp án

Theo Bright Side

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-di-chuyen-que-diem-3976320.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.