‘Hai Phượng’ của Ngô Thanh Vân thu 135 tỷ đồng sau hai tuần

Bộ phim do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính được ghi nhận phá kỷ lục phòng vé của phim Việt.

Source :https://ngoisao.net/hau-truong/hai-phuong-cua-ngo-thanh-van-thu-135-ty-dong-sau-hai-tuan-3891014.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.