enBốn câu đố điền số

en

Bạn hãy tìm ra quy luật rồi tính toán để được số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu dưới đây.

Câu 1:

Bốn câu đố điền số

>>Xem đáp án

Câu 2:

Bốn câu đố điền số - 1

>>Xem đáp án

Câu 3:

Bốn câu đố điền số - 2

>>Xem đáp án

Câu 4:

Bốn câu đố điền số - 3

>>Xem đáp án

Theo Bright Side

Source :https://vnexpress.net/giao-duc/bon-cau-do-dien-so-3971033.html

® Copyright of authors and sources is cited by the newspaper.