Huawei chính thức khởi kiện Chính phủ Mỹ, vì lệnh cấm sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei

Đây được coi là hành động đáp trả mạnh mẽ, nhằm đảo ngược lệnh cấm của Mỹ. Read more »